2.1. Spelen zonder troef (sans atout, SA)

Een contract zonder troef is een sans atout contract, kortweg SA. Zodra de dummy opengaat maak je een plan, een speelplan, waarin je bedenkt hoe je zoveel mogelijk slagen kan maken. De manier waarop en de volgorde waarin je de kleuren speelt, is vaak bepalend voor het aantal slagen dat je haalt. Ieder spel vraagt om een eigen aanpak. Vind jij de juiste aanpak? is de vraag waar het spelen van een contract om draait.

Het maken van een speelplan verloopt gestructureerd in vier stappen:

Situatieanalyse: realiseer je dat je zonder troef speelt en wat het minimumaantal slagen is dat je moet maken. Bij het echte bridge bepaal je tijdens het bieden het minimumaantal te behalen slagen. Bij StartersBridge moet je altijd minimaal zeven slagen halen en noem je in deze fase hardop het aantal slagen dat je denkt te maken. Een ervaren bridger laat in gedachte het biedverloop de revue passeren en denkt in dit stadium na over de betekenis van de uitkomst. Voor beginnende bridgers gaat dit te ver.

Tel het aantal vaste slagen: een vaste slag is een slag die je zeker maakt, zonder van slag af te gaan. Een Aas is een vaste slag. Aas-Heer in dezelfde kleur, zijn twee vaste slagen. Heer-Vrouw is geen vaste slag omdat je tussentijds van slag af moet om er een slag uit te ontwikkelen. Bij het tellen van de vaste slagen, kijk je naar het gezamenlijk bezit van wat jij en je partner (de dummy) in een kleur heeft. Hoeveel vaste slagen tel je in de onderstaande voorbeelden?

Hoeveel vaste slagen heb je?

Om toegang te krijgen tot deze gratis quiz, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en abonneert u zich tevens op mijn nieuwsbrief.
Uiteraard kunt u zich te allen tijde van deze nieuwsbrief uitschrijven en geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.
Als u doorgaat, gaat u akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden op mijn producten en diensten.

Een vaste slag is een slag die je zeker maakt, zonder van slag af te gaan.

1. Hoeveel vaste slagen tel je?

♠ 8 7 6
♠ A H 3

Een vaste slag is een slag die je zeker maakt, zonder van slag af te gaan.

2. Hoeveel vaste slagen tel je?

H 8 7
A 6 3

Een vaste slag is een slag die je zeker maakt, zonder van slag af te gaan.

3. Hoeveel vaste slagen tel je?

H B 8
A V 10 3 2

Een vaste slag is een slag die je zeker maakt, zonder van slag af te gaan.

4. Hoeveel vaste slagen tel je?

♣ B 10
♣ A H V

Ontwerp een plan om extra slagen te ontwikkelen. Er zijn drie soorten ontwikkelslagen:

  1. Lengteslag: een ‘kleine’ kaart die vrij wordt als de hogere kaarten gespeeld zijn.
  2. Promotieslag: je hebt hoge kaarten in een kleur, maar de hoogste(n) ontbreken.
  3. Kanskaart: je hebt kans (meestal 50%) om de kaart te maken (over kanskaarten hieronder meer).

Hoeveel ontwikkelslagen heb je?

Om toegang te krijgen tot de gratis quiz, verzoek ik u eerst in te loggen. Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Als u doorgaat, gaat u akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden op mijn producten en diensten.

Een lengteslag is een ‘kleine’ kaart die vrij wordt als de hogere kaarten gespeeld zijn.

1. Hoeveel lengteslagen tel je?

♠ H 7 6
♠ A V 5 3 2

Een lengteslag is een ‘kleine’ kaart die vrij wordt als de hogere kaarten gespeeld zijn.

2. Hoeveel lengteslagen tel je?

H V 3 2
A 8 7 6

Een promotieslag is kaart die tot hoogste kaart promoveert nadat de tegenstander een slag gemaakt heeft met nog hogere kaarten.

3. Hoeveel promotieslagen tel je?

10 8 5 3
H V B 2

Plan het spel: bepaal de volgorde waarin je de verschillende kleuren speelt. In een contract zonder troef is het belangrijk om met je vaste slagen controle te houden over alle kleuren. Je begint daarom met het ontwikkelen van slagen. Tijdens het ontwikkelen moet je vaak van slag af en zolang jij hoge kaarten in de overige kleuren hebt, kan de tegenpartij geen (of slechts een beperkt aantal) slagen in deze kleuren oprapen.

De kleur die je kiest om slagen in te ontwikkelen is de werkkleur. Zodra je aan slag bent, speel je de werkkleur.

Wat is de beste speelwijze?

Om toegang te krijgen tot de gratis quiz, verzoek ik u eerst in te loggen. Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Als u doorgaat, gaat u akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden op mijn producten en diensten.

Een vaste slag is een slag die je zeker maakt, zonder van slag af te gaan.

1a. Hiernaast zie je de laatste vijf kaarten van het spel.

Jij zit Zuid.

Hoeveel vaste slagen tel je?

8 3
♣ 9 8 2
V B 4 3
♣ A
9 7 2
♣ 7 3
A H
♣ H V B

Een ontwikkelslag is een promotieslag, een lengteslag of een kanskaart.

1b. Hiernaast zie je de laatste vijf kaarten van het spel.

Jij zit Zuid.

Je hebt twee vaste slagen ( A H).
Hoeveel ontwikkelslagen tel je?

8 3
♣ 9 8 2
V B 4 3
♣ A
9 7 2
♣ 7 3
A H
♣ H V B

Wat is je werkkleur?

1c. Hiernaast zie je de laatste vijf kaarten van het spel.

Jij zit Zuid.

Je hebt twee vaste slagen ( A H).
Je hebt twee ontwikkelslagen (twee promotieslagen in klaveren).

Met welke kleur begin je om jouw vier slagen binnen te halen?

8 3
♣ 9 8 2
V B 4 3
♣ A
9 7 2
♣ 7 3
A H
♣ H V B

Een vaste slag is een slag die je zeker maakt, zonder van slag af te gaan.

2a. Hiernaast zie je de laatste vier kaarten van het spel.

Jij zit Zuid.

Hoeveel vaste slagen tel je?

♠ B 2
8 3
♠ 8 5
V 4
♠ A 10
B 7
♠ H V 3
A

Een ontwikkelslag is een promotieslag, lengteslag of kanskaart.

2b. Hiernaast zie je de laatste vier kaarten van het spel.

Jij zit Zuid.

Je hebt één vaste slag (A).
Hoeveel ontwikkelslagen tel je?

♠ B 2
8 3
♠ 8 5
V 4
♠ A 10
B 7
♠ H V 3
A

Wat is je werkkleur?

2c. Hiernaast zie je de laatste vier kaarten van het spel.

Jij zit Zuid.

Je hebt één vaste slag (A).
Je hebt twee promotieslagen (uit ♠ H V B).

Met welke kaart begin je om vier slagen te maken?

♠ B 2
8 3
♠ 8 5
V 4
♠ A 10
B 7
♠ H V 3
A

Kanskaarten

Wat is een kanskaart?

Om toegang te krijgen tot de gratis quiz, verzoek ik u eerst in te loggen. Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Als u doorgaat, gaat u akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden op mijn producten en diensten.

1a. Hoeveel slagen maak je als je in Zuid begint en je weet zeker dat West H heeft?
(... en het gaat er niet om of je het weet en hoe je het kan weten ...)

  A V  
H 4 6 5
  3 2  

1b. Hoeveel slagen maak je als je in Zuid begint en je weet zeker dat Oost H heeft?
(... en het gaat er nu niet om of je het weet en hoe je het kan weten ...)

  A V  
6 5 H 4
  3 2  

1c. Hoeveel slagen maak je als je in Noord begint?

  A V  
? ? ? ?
  3 2  

Twee plaatjes in een kleur met “een gat” ertussen, zoals ♠A V of H B, heet een vork. Je hebt in het algemeen 50% kans om een slag met het lagere plaatje te maken, met ♠V respectievelijk B. Het naar een vork toespelen en de slag met het lagere plaatje maken heet snijden. Bekijk de volgende situaties:

Voorbeeld A: ♠A is een vaste slag; ♠V een kanskaart: speel in de eerste schoppenslag een kleine schoppen uit Zuid naar ♠V in Noord, heb je 50% kans om ♠V te maken, namelijk als West ♠H heeft. Als je in de eerste slag ♠A legt, weet je (vrijwel) zeker dat Oost ♠H niet legt en dat ♠V niet vrij wordt.

Voorbeeld B en C: A H zijn vaste slagen en je hebt 50% kans om B te maken, namelijk als West V heeft. Speel een kleine harten uit Zuid en leg B als West een kleine harten legt.

Voorbeeld D: A is een vaste slag. Van V B 10 kan één slag promoveren. Je hebt kans op drie ruitenslagen door met een ruiten uit Zuid te beginnen. Legt West een kleintje, dan leg je in Noord ook een kleintje. 50% kans dat West H heeft en V een slag is.

Voorbeeld E en F: in beide voorbeelden heb je één vaste slag, ♣A en mis je twee plaatjes (♣H V dan wel ♣H B). De kans dat deze twee plaatjes verdeeld zitten (één bij West en één bij Oost) is twee keer zo groot dan dat één speler beide plaatjes heeft. Speel twee keer een kleine klaveren uit Zuid en leg ♣10 in Noord (mits West een kleine klaveren legt).

Voorbeeld G: geen vaste slag. Als West ♠A heeft (50% kans), maak je ♠H. Speel naar de plaatjes toe en begin met een kleine schoppen uit Zuid. Als West ♠A legt, leg je klein en is ♠H hoog. Als West ♠A niet legt, leg je ♠H en neem je de 50% kans mee dat West ♠A wel heeft. In dat geval wordt ♠H een slag; leg je ♠H niet, dan maak je nooit een schoppenslag; wat heb je te verliezen?

Voorbeeld H: een variant op het vorige voorbeeld: je hebt nu één vaste slag, A. Door naar V toe te spelen, heb je 50% kans om V te maken, namelijk als West H heeft. Speel je de harten anders, dan heb je (vrijwel) geen kans op een tweede hartenslag.

Hoe speel je het spel?

Om toegang te krijgen tot de gratis quiz, verzoek ik u eerst in te loggen. Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Als u doorgaat, gaat u akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden op mijn producten en diensten.

Bekijk per kleur hoeveel vaste slagen je hebt en hoeveel ontwikkelslagen.

1. Hoeveel slagen maak je in het onderstaande spel?

♠ A V 6 4
B 7 2
8 7 3
♣ V B 3
♠ H B 7
A H V 6
A V 4
♣ H 4 2

Bekijk per kleur hoeveel vaste slagen je hebt en hoeveel ontwikkelslagen.

Vaste slagen
Ontwikkelslagen:
- Lengteslagen
- Promotieslagen
- Kanskaarten

Bekijk per kleur hoeveel vaste slagen je hebt en hoeveel ontwikkelslagen.

2. Hoeveel slagen maak je in het onderstaande spel?

♠ V 4
A 4 2
9 7 3
♣ H B 4 3 2
♠ H B 10 3
10 9 3
A B 10
♣ V 10

Bekijk per kleur hoeveel vaste slagen je hebt en hoeveel ontwikkelslagen.

Vaste slagen
Ontwikkelslagen:
- Lengteslagen
- Promotieslagen
- Kanskaarten

Bekijk per kleur hoeveel vaste slagen je hebt en hoeveel ontwikkelslagen.

3. Jij bent Zuid in onderstaand spel. Hoeveel slagen denk je te maken?

♠ 5 4 3 2
4 3 2
4 3 2
♣ 4 3 2
♠ A H
A H
A H
♣ V B 10 9 8 7 6

Bekijk per kleur hoeveel vaste slagen je hebt en hoeveel ontwikkelslagen.

Waar of niet waar: het aantal slagen dat Zuid in dit spel maakt, is afhankelijk van de kleur waarmee West uitkomt.

Vaste slagen
Ontwikkelslagen:
- Lengteslagen
- Promotieslagen
- Kanskaarten