3.4. De herbieding van de openaar

Als je partner in de eerste biedronde op jouw opening een nieuwe kleur biedt, is dat rondeforcing: je mag niet passen en bent verplicht om minimaal één ronde door te bieden, zodat jullie samen kunnen uitzoeken wat de beste speelsoort en speelhoogte is. Jouw tweede bod, de herbieding, vertelt meer over jouw verdeling en kracht. Om de herbieding te bepalen, kijk je wat voor “soort hand’’ je hebt:

*)

Na 1 – 1: bied je 1 of 1 als je een vierkaart harten of schoppen hebt omdat je partner die ook kan hebben; hij bood eerst zijn langste kleur of laagste vierkaart bij.
Na 1 – 1: is de kans op een vierkaart harten bij de bijbieder klein; hij heeft deze kleur immers overgeslagen. Als jij nu harten biedt, geef je je partner de keuze tussen ruiten en harten, maar als hij geen harten wil (wat te verwachten is omdat hij deze kleur overgeslagen heeft), moet hij naar 2SA of 3. Wellicht hebben jullie slechts 20 punten samen. Dan zijn beide contracten te hoog.
Na 1 – 1: mag je wel 2 bieden. Je zit nog vrij laag en je partner kan, als hij zwak is, op tweeniveau uit klaveren of ruiten kiezen.

Welke verdeling heb je?
(4 spellen)

Om toegang te krijgen tot de gratis quiz, verzoek ik u in te loggen. Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Als u doorgaat, gaat u akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden op mijn producten en diensten.

Wat voor verdeling heb je?

1.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ 9 4
A 6 4
H V 7 5 3
♣ H B 10
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Wat voor verdeling heb je?

2.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ A H
A H 5 4
9 8 4
♣ A B 7 4
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Wat voor verdeling heb je?

3.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ A H V 10 7 6
H B 9
H 2
♣ 8 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♠
pas 1SA pas ??

Wat voor verdeling heb je?

4.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ A H 7 6 2
B 6
H 4
♣ A H B 6
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♠
pas 1SA pas ??

Jouw opening gaf 12-19 punten aan. Met de herbieding geef je nadere informatie over de kracht:

Wat is je herbieding steun voor partners hoge kleur)?
(2 spellen)

Om toegang te krijgen tot deze gratis quiz, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en abonneert u zich tevens op mijn nieuwsbrief.
Uiteraard kunt u zich te allen tijde van deze nieuwsbrief uitschrijven.
Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

1a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ H 5 4
H B 7 2
10 4
♣ A H 5 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

1b. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ H 5 4
H B 7 2
10 4
♣ A H 5 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1c. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ H 5 4
H B 7 2
10 4
♣ A H 5 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Wat geeft je partner aan?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1d. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ H 5 4
H B 7 2
10 4
♣ A H 5 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

2a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ H B 7 3
V 8
A H 8 5 3
♣ H 3
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

2b. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ H B 7 3
V 8
A H 8 5 3
♣ H 3
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2c. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ H B 7 3
V 8
A H 8 5 3
♣ H 3
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2d. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ H B 7 3
V 8
A H 8 5 3
♣ H 3
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Wat is je herbieding (evenwichtige verdeling)?
(4 spellen)

Om toegang te krijgen tot deze gratis quiz, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en abonneert u zich tevens op mijn nieuwsbrief.
Uiteraard kunt u zich te allen tijde van deze nieuwsbrief uitschrijven.
Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

1a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ A B 4
H 8
V 5 3
♣ A 9 7 6 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

1b. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ A B 4
H 8
V 5 3
♣ A 9 7 6 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1c. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ A B 4
H 8
V 5 3
♣ A 9 7 6 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1d. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Je hebt een zwakke opening met een evenwichtige verdeling.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ A B 4
H 8
V 5 3
♣ A 9 7 6 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

2a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ H V 2
H B 10 9 6
H 6
♣ 9 6 4
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

2b. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 2 geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ H V 2
H B 10 9 6
H 6
♣ 9 6 4
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 2 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2c. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 2 geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ H V 2
H B 10 9 6
H 6
♣ 9 6 4
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 2 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2d. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 2 geantwoord.

Je hebt een zwakke opening met een evenwichtige verdeling.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ H V 2
H B 10 9 6
H 6
♣ 9 6 4
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 2 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

3a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ H B 4
A H 10
H B 5 4
♣ H B 10
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

3b. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ H B 4
A H 10
H B 5 4
♣ H B 10
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

3c. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ H B 4
A H 10
H B 5 4
♣ H B 10
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

3d. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Je hebt een sterke opening met een evenwichtige verdeling.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ H B 4
A H 10
H B 5 4
♣ H B 10
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Wat is je herbieding (éénkleurenspellen)?
(3 spellen)

Om toegang te krijgen tot deze gratis quiz, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en abonneert u zich tevens op mijn nieuwsbrief.
Uiteraard kunt u zich te allen tijde van deze nieuwsbrief uitschrijven.
Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

1a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ H V B 10 7 6
10 3
H 3
♣ H 10 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

1b. Je hebt met 1♠ geopend en je partner heeft daarop met 1SA geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ H V B 10 7 6
10 3
H 3
♣ H 10 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♠
pas 1SA pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1c. Je hebt met 1♠ geopend en je partner heeft daarop met 1SA geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ H V B 10 7 6
10 3
H 3
♣ H 10 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♠
pas 1SA pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1d. Je hebt met 1♠ geopend en je partner heeft daarop met 1SA geantwoord.

Je hebt een zwakke opening met een eenkleurenspel.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ H V B 10 7 6
10 3
H 3
♣ H 10 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♠
pas 1SA pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

2a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ H
A H V B 7 2
A V 4
♣ 7 5 3
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

2b. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ H
A H V B 7 2
A V 4
♣ 7 5 3
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2c. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ H
A H V B 7 2
A V 4
♣ 7 5 3
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2d. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Je hebt een sterke opening met een éénkleurenspel.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ H
A H V B 7 2
A V 4
♣ 7 5 3
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

3a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ 8 2
A V
A H V 9 8 2
♣ H 9 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

3b. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ 8 2
A V
A H V 9 8 2
♣ H 9 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

3c. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ 8 2
A V
A H V 9 8 2
♣ H 9 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

3d. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Je hebt een sterke opening met een éénkleurenspel en een semi-evenwichtige verdeling.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ 8 2
A V
A H V 9 8 2
♣ H 9 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1 pas ??

Wat is je herbieding (tweekleurenspellen)?
(3 spellen)

Om toegang te krijgen tot deze gratis quiz, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en abonneert u zich tevens op mijn nieuwsbrief.
Uiteraard kunt u zich te allen tijde van deze nieuwsbrief uitschrijven.
Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

1a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ V 8 7
A V B 3 2
H 10 8 2
♣ 6
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

1b. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 2♣ geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ V 8 7
A V B 3 2
H 10 8 2
♣ 6
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 2♣ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1c. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 2♣ geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ V 8 7
A V B 3 2
H 10 8 2
♣ 6
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 2♣ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1d. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 2♣ geantwoord.

Je hebt een sterke opening met een éénkleurenspel.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ V 8 7
A V B 3 2
H 10 8 2
♣ 6
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 2♣ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

2a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ V 9
A
H V 9 3 2
♣ A H 9 6 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

2b. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ V 9
A
H V 9 3 2
♣ A H 9 6 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2c. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Hoe sterk is je hand?

♠ V 9
A
H V 9 3 2
♣ A H 9 6 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2d. Je hebt met 1 geopend en je partner heeft daarop met 1 geantwoord.

Je hebt een sterke opening met een tweekleurenspel.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ V 9
A
H V 9 3 2
♣ A H 9 6 5
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

3a.

Wat open je met onderstaande hand?

♠ 9 4
H B
A B 5 4
♣ H V 8 7 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Welke verdeling heb je?

3b. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Welke verdeling heb je met onderstaande hand?
(meerdere antwoorden mogelijk)

♠ 9 4
H B
A B 5 4
♣ H V 8 7 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

3c. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ 9 4
H B
A B 5 4
♣ H V 8 7 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1♠ pas ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

3d. Je hebt met 1♣ geopend en je partner heeft daarop met 1♠ geantwoord.

Je hebt een zwakke opening met een tweekleurenspel en een semi-evenwichtige verdeling.

Wat bied je met onderstaande hand?

♠ 9 4
H B
A B 5 4
♣ H V 8 7 2
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1♠ pas ??

De herbieding van de openaar
(5 spellen)

Om toegang te krijgen tot deze gratis quiz, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en abonneert u zich tevens op mijn nieuwsbrief.
Uiteraard kunt u zich te allen tijde van deze nieuwsbrief uitschrijven.
Vanzelfsprekend geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

1a. Wat open je met onderstaande hand?

♠ 8 4
A H B 9 8 7 6
H 8 6
♣ B
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Wat geeft je partner aan?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

1b. Je opent 1 en je partner antwoordt 1SA.

Wat is je herbieding met onderstaande hand?

♠ 8 4
A H B 9 8 7 6
H 8 6
♣ B
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1SA pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

2a. Wat open je met onderstaande hand?

♠ A H 4
A 5 2
V 10 3
♣ A B 10 9
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Wat geeft je partner aan?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

2b. Je opent 1♣ en je partner antwoordt 1.

Wat is je herbieding met onderstaande hand?

♠ A H 4
A 5 2
V 10 3
♣ A B 10 9
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

3a. Wat open je met onderstaande hand?

♠ A B 9
A 9 4 3
A H V B 6
♣ 7
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Wat geeft je partner aan?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

3b. Je opent 1 en je partner antwoordt 1.

Wat is je herbieding met onderstaande hand?

♠ A B 9
A 9 4 3
A H V B 6
♣ 7
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1
pas 1 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

4a. Wat open je met onderstaande hand?

♠ A H V 7 6
V 10
V 10
♣ A 10 8 6
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Wat geeft je partner aan?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

4b. Je opent 1♠ en je partner antwoordt 2.

Wat is je herbieding met onderstaande hand?

♠ A H V 7 6
V 10
V 10
♣ A 10 8 6
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♠
pas 2 pas ??

Hoeveel punten heb je?
Heb je een evenwichtige verdeling?
Wat is je langste kleur?
Welke kleur open je als je twee vijf- of zeskaarten hebt?
Welke kleur open je als je twee of drie vierkaarten hebt?

5a. Wat open je met onderstaande hand?

♠ A 10 9 2
H 8 2
7 6
♣ H V 9 8
West Noord Oost Zuid
-- -- -- ??

Hoeveel punten heb je?
Hoeveel punten hebben jullie samen?
Wat geeft je partner aan?
Welke verdeling heb je?
Heb je een zwakke, middelmatige of sterke opening?

5b. Je opent 1♣ en je partner antwoordt 1.

Wat is je herbieding met onderstaande hand?

♠ A 10 9 2
H 8 2
7 6
♣ H V 9 8
West Noord Oost Zuid
-- -- -- 1♣
pas 1 pas ??

Na de herbieding, het tweede bod, van de openaar kan jouw partner (de bijbieder) vaak de juiste inschatting maken van de speelsoort en speelhoogte.