5.2. Het informatiedoublet

Als je denkt dat de tegenpartij te hoog biedt en haar contract niet maakt, kan je doubleren. Gaan ze down, dan krijgt jouw partij extra punten. Maken ze het contract, dan verdienen zij extra punten.

Het ‘voor straf’ doubleren van een contract op laag niveau heeft weinig zin. De tegenpartij gaat zelden down in 1 of 2 als ze goede harten en 20 punten of meer hebben. Daarom kennen we aan een doublet op een contract op laag niveau een andere boodschap toe: als je een opening van de tegenpartij doubleert, beloof je openingskracht (12 punten of meer), minimaal drie kaarten in de ongeboden kleuren en maximaal twee (bij uitzondering drie) kaarten in de door de tegenpartij geopende kleur. Zoiets van “Partner, ik heb punten, jij mag de kleur bepalen”. Minimaal drie kaarten in de ongeboden kleuren impliceert dat je kort bent in de openingskleur.

5.2.1. Het informatiedoublet
(4 spellen)

Login of registreer om de quiz te maken

Als Noord de bieding opent met 1, kan Oost een informatiedoublet geven. Voor Zuid gelden de gebruikelijke regels voor het bijbod (minimaal 6/10 punten om bij te bieden op één/tweeniveau). Als Zuid past (0-5 punten), heeft West biedplicht: zou West passen en Noord past ook, dan speelt Noord 1X (1 gedoubleerd) en haalt dan vrijwel zeker voldoende slagen. Jouw partner Oost is heeft met het doublet immers aangegeven kort in harten te zijn. Als Zuid biedt, is het doublet ‘opgeheven’ en biedt West alleen als hij iets te melden heeft.

5.2.2. Het antwoord op een informatiedoublet
(4 spellen)

Login of registreer om de quiz te maken