Standaard Hoog

De Nederlandse Bridge Bond adviseert Standaard Hoog als biedsysteem. Dit biedsysteem is ook bekend onder de naam ‘Berry 5’ van auteur en ex-wereldkampioen Berry Westra. Al mijn opleidingen zijn afgestemd op dit moderne systeem, waarmee je over de gehele wereld terecht kunt. Uiteraard is het mogelijk om bij mij bridge te leren volgens een ander systeem, mocht u dit wensen.

Op deze pagina vindt u een korte beschrijving van de verschillende onderwerpen van Standard Hoog. Inhoudelijk voor 99% gelijk aan Start met Bridge; afwijkingen worden duidelijk aangegeven in de tekst. Qua opbouw en volgorde van de aan te leren stof, afwijkend.

Al mijn documenten bevatten handige en overzichtelijke biedschema’s welke u snel duidelijkheid verschaffen in de verschillend mogelijkheden die u heeft.

De informatie in deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en gereviewd door zowel een collega-docent als een beginnende cursist. Mocht u ondanks deze zorg en aandacht een onvolledigheid en/of onjuistheid ontdekken, neemt u dan contact met mij op. Vanzelfsprekend kunt u ook bij mij terecht voor andere vragen en opmerkingen.

1. Wat is Bridge
2. Basistechnieken
3. Bieden
4. De 1SA-opening en het bijbod
5. Competitief bieden: bieden met vier personen
6. Sterke openingen
7. Zwakke openingen