2.1. TEST

wppb-logout redirect_url=”http://saskiahermans.nl” url_only=”yes”]

ays_quiz id=168]

iframe src=”https://saskiahermans.nl/wp-content/uploads/2024/02/Tegenspelen.pdf#toolbar=0&navpanes=0&scrollbar=1″ type=”application/pdf” width=”1200px” height=”600px” />
15-5-2024 09:31:05 – Heel Holland biedt.xlsm

1. Je bent zuid en hebt in handen:

♠ 10 7 4
H 2
H B 9 7 3
♣ H 3 2

Wat bied je in het onderstaande biedverloop?

WestNoordOostZuid  
1pas2  
pas2SApas??  

BodPuntenBetekenis
112-19minimaal vijf harten; harten is:
 • noords langste kleur OF
 • noords hoogste vijf- of zeskaart.
210+minder dan drie harten, minder dan vier schoppen (een kleur op eenniveau mag je niet overslaan) en minimaal vijf ruiten.
Let op: met 2 beloof je minimaal vijf ruiten. Als je minder dan drie harten, minder dan vier schoppen en slechts vier ruiten hebt, dan heb je minimaal vier klaveren en bied je 2♣ in plaats van 2.
2SA12-14precies vijf harten en een (semi-)evenwichtige verdeling.

Jij hebt 10 punten en een evenwichtige verdeling (5332).
WestNoordOostZuid  
1pas2  
pas2SApas??  
BodPuntenBetekenis
pas 10-11minder dan zes ruiten en een (semi-)evenwichtige verdeling.
 3♣12+minimaal vijf ruiten en minimaal vier klaveren en geen (semi-)evenwichtige verdeling; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing.
 310-11minimaal zes ruiten.
 3SA12+voldoende punten voor de manche en een (semi-)evenwichtige verdeling.
 44 is geen correct bod; je hebt met 2 hartensteun ontkend en partner geeft nu exact een vijfkaart harten aan.

2. Je bent zuid en hebt in handen:

♠ A 3 2
A 7
6 5 4 2
♣ A V 7 5

Wat bied je in het onderstaande biedverloop?

WestNoordOostZuid  
1pas2♣  
pas2pas??  

BodPuntenBetekenis
112-19minimaal vijf harten; harten is:
 • noords langste kleur OF
 • noords hoogste vijf- of zeskaart.
2♣10+minder dan drie harten, minder dan vier schoppen (een kleur op eenniveau mag je niet overslaan) en minimaal vier klaveren.
212-13minimaal vijf harten en minimaal vier ruiten (een tweekleurenspel).

Jij hebt 14 punten en een evenwichtige verdeling (4432).
WestNoordOostZuid  
1pas2♣  
pas2pas??  
BodPuntenBetekenis
 pas 10-11maximaal een harten en minimaal drie ruiten.
 210-11twee harten (een driekaart harten heb je al ontkend).
 2SA10-11twee harten en een (semi-)evenwichtige verdeling.
 3♣10-11een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur) met minimaal zes klaveren.
 310-11minimaal vier ruiten.
3SA12+twee harten en een (semi-)evenwichtige verdeling.

3. Je bent zuid en hebt in handen:

♠ A V 10 3 2
H 5
7 6 4
♣ 7 5 4

Wat bied je in het onderstaande biedverloop?

WestNoordOostZuid  
1pas1♠  
pas2SApas??  

BodPuntenBetekenis
112-19minimaal vier ruiten; ruiten is:
 • noords langste kleur OF
 • noords hoogste vijf- of zeskaart OF
 • noords laagste vierkaart.
1♠6+minimaal vier schoppen; 1♠ ontkent geen ruitensteun: een kleur op eenniveau mag je niet overslaan.
2SA18-19minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur) en een (semi-)evenwichtige verdeling; mancheforcing.

Jij hebt 9 punten en een evenwichtige verdeling (5332).
WestNoordOostZuid  
1pas1♠  
pas2SApas??  
BodPuntenBetekenis
 pas pas is geen correct bod; partner biedt mancheforcing; door 2SA en niet meteen 3SA te bieden, geeft hij jou ruimte om meer over jouw verdeling te vertellen.
 3♣6+een tweekleurenspel met minimaal vijf schoppen en minimaal vier klaveren OF
een tweekleurenspel met minimaal vier schoppen en minimaal vier klaveren en geen (semi-)evenwichtige verdeling.
 36+een tweekleurenspel met minimaal vijf schoppen en minimaal vier ruiten OF
een tweekleurenspel met minimaal vier schoppen en minimaal vier ruiten en geen (semi-)evenwichtige verdeling.
 36+een tweekleurenspel met minimaal vijf schoppen en vier harten; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing.
 3♠6-7een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur) met minimaal zes schoppen.
3SA6+(semi-)evenwichtige verdeling.
 4♠8+een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur) met minimaal zes schoppen.

4. Je bent zuid en hebt in handen:

♠ H 10 9 2
10 3
7 5 3
♣ A V 8 5

Wat bied je in het onderstaande biedverloop?

WestNoordOostZuid  
1SApas2♣  
pas2pas??  

BodPuntenBetekenis
1SA15-17evenwichtige verdeling (maximaal een dubbelton: 5332, 4432, 4333).
2♣8+Staymanconventie: belooft een vierkaart schoppen en/of harten en vraagt hiernaar.
215-17vier harten; 2 ontkent geen vierkaart schoppen: van twee vierkaarten bied je de laagste het eerst.

Jij hebt 9 punten, vier schoppen en twee harten.
WestNoordOostZuid  
1SApas2♣  
pas2pas??  
BodPuntenBetekenis
 pas pas is geen correct bod: in de eenvoudigste vorm van Staymanconventie (zoals in de basis van Standaard Hoog staat) mag je niet passen op 2.
 2♠2♠ is geen correct bod: zo komt een eventueel schoppencontract alsnog in jouw hand, de zwakkere hand; er is een betere manier om aan te geven dat je vier schoppen hebt.
2SA8-9invite voor de manche; minder dan vier harten. 2SA duidt op een vierkaart schoppen (met 2♣ beloofde je immers een vierkaart schoppen en/of harten en de harten wijs je nu af).
 38-9invite voor de manche en vier harten.
 3♠3♠ is geen correct bod: zo komt een eventueel schoppencontract alsnog in jouw hand, de zwakkere hand; er is een betere manier om aan te geven dat je vier schoppen hebt.
 3SA10+voldoende punten voor de manche en minder dan vier harten. 3SA duidt op een vierkaart schoppen (met 2♣ beloofde je immers een vierkaart schoppen en/of harten en de harten wijs je nu af).
 410+voldoende punten voor de manche en vier harten.
 4♠4♠ is geen correct bod: zo komt een eventueel schoppencontract alsnog in jouw hand, de zwakkere hand; bovendien weet je niet of jullie een schoppenfit hebben; er is een betere manier om aan te geven dat je vier schoppen hebt.

5. Je bent zuid en hebt in handen:

♠ A H
H V 9 7
A B 10 9 2
♣ A V

Wat bied je in het onderstaande biedverloop?

WestNoordOostZuid  
2♣  
pas2pas??  

BodPuntenBetekenis
2♣18+sterkste opening; er zijn verschillende mogelijkheden:
 • minimaal 23 punten en een evenwichtige verdeling (5332, 4432, 4333) OF
 • minimaal 20 punten en een lange kleur (minimaal vijf, liefst zes kaarten) OF
 • minimaal 8 à 9 speelslagen en een lange kleur (minimaal vijf, liefst zes kaarten).
20+in tegenstelling tot Standaard Hoog adviseer ik om op 2♣ altijd met 2 te reageren; andere antwoorden op 2♣ die Standaard Hoog voorstelt, komen weinig voor en voegen weinig toe. Bovendien komt het contract, als je iets anders bijbiedt dan 2, vaak in “de verkeerde hand”.
Met 2 geef je je partner alle ruimte om aan te geven waarom hij met 2♣ geopend heeft (ofwel: welke van de bovenstaande drie opties van toepassing is).

Jij hebt 23 punten en een (semi-)evenwichtige verdeling (5422).
WestNoordOostZuid  
2♣  
pas2pas??  
BodPuntenBetekenis
 pas pas is geen correct bod: 2 is een conventioneel bod en belooft geen ruiten; het is een verplicht bod na een 2♣-opening.
 218-2220-22 punten en minimaal vijf harten OF
8 9 speelslagen en minimaal vijf (liefst zes) harten.
 2♠18-2220-22 punten en minimaal vijf schoppen OF
8 9 speelslagen en minimaal vijf (liefst zes) schoppen.
2SA23+evenwichtige verdeling (maximaal een dubbelton: 5332, 4432, 4333).
 3♣18-2220-22 punten en minimaal zes klaveren OF
8 9 speelslagen en minimaal zes klaveren.
 318-2220-22 punten en minimaal zes ruiten OF
8 9 speelslagen en minimaal zes ruiten.
 323+minimaal 23 punten en minimaal zes harten OF
minimaal 10 speelslagen en minimaal zes harten.
 3♠23+minimaal 23 punten en minimaal zes schoppen OF
minimaal 10 speelslagen en minimaal zes schoppen.

6. Je bent zuid en hebt in handen:

♠ 7
H B 8
V B 9 5
♣ H B 9 5 4

Wat bied je in het onderstaande biedverloop?

WestNoordOostZuid  
1♠pas2♣  
pas2pas??  

BodPuntenBetekenis
1♠12-19minimaal vijf schoppen; schoppen is:
 • noords langste kleur OF
 • noords hoogste vijf- of zeskaart.
2♣10+minder dan drie schoppen en minimaal vier klaveren.
212-13minimaal vijf schoppen en minimaal vier harten (een tweekleurenspel).

Jij hebt 11 punten, drie harten en een schoppen.
WestNoordOostZuid  
1♠pas2♣  
pas2pas??  
BodPuntenBetekenis
pas 10-11minimaal drie harten; minder dan drie schoppen; 2 lijkt een beter contract dan 2♠.
 2♠10-11twee schoppen (een driekaart schoppen heb je al ontkend); 2♠ lijkt een beter contract dan 2.
 2SA10-11twee schoppen en een (semi-)evenwichtige verdeling.
 3♣10-11minder dan vier harten en minimaal zes klaveren.
 312+vier harten.
 3SA12+twee schoppen en een (semi-)evenwichtige verdeling.
 44 is geen correct bod: hoewel 4 niet echt verkeerd is, is de situatie na 3 ook al mancheforcing; 3 laat meer ruimte over voor een eventueel slemonderzoek.

7. Je bent zuid en hebt in handen:

♠ A H V 6 5 3
2
B 9 7
♣ 7 6 2

Wat bied je in het onderstaande biedverloop?

WestNoordOostZuid  
1pas1♠  
pas2pas??  

BodPuntenBetekenis
112-19minimaal vijf harten; harten is:
 • noords langste kleur OF
 • noords hoogste vijf- of zeskaart.
1♠6+minder dan drie harten en minimaal vier schoppen.
212-15minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur) en minimaal zes harten (een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur)).

Jij hebt 10 punten en een harten: een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur).
WestNoordOostZuid  
1pas1♠  
pas2pas??  
BodPuntenBetekenis
 pas 6-9onvoldoende punten voor de manche; houd het bieden laag.
 2♠6-9onvoldoende punten voor de manche en een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur) met minimaal zes schoppen.
 2SA10-11geen hartensteun, minder dan zes schoppen, geen tweede kleur om te bieden en een (semi-)evenwichtige verdeling.
 3♣12+een tweekleurenspel met minimaal vijf schoppen en minimaal vier klaveren OF
een tweekleurenspel met minimaal vier schoppen en minimaal vier klaveren en geen (semi-)evenwichtige verdeling; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing.
 312+een tweekleurenspel met minimaal vijf schoppen en minimaal vier ruiten OF
een tweekleurenspel met minimaal vier schoppen en minimaal vier ruiten en geen (semi-)evenwichtige verdeling; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing.
 310-11invite voor de manche en twee harten.
3♠10-11invite voor de manche en minimaal zes schoppen (een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur)).
 3SA12+geen hartensteun, minder dan zes schoppen, geen tweede kleur om te bieden en een (semi-)evenwichtige verdeling.
 412+voldoende punten voor de manche en twee harten.
 4♠12+voldoende punten voor de manche en minimaal zes schoppen (een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur)).

8. Je bent zuid en hebt in handen:

♠ B 8
A V 8 7 6 2
6 2
♣ A B 2

Wat bied je in het onderstaande biedverloop?

WestNoordOostZuid  
1  
pas1♠pas??  

BodPuntenBetekenis
112-19minimaal vijf harten; harten is:
 • zuids langste kleur OF
 • zuids hoogste vijf- of zeskaart.
1♠6+minder dan drie harten en minimaal vier schoppen.

Jij hebt 12 punten, twee schoppen en zes harten: een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur).
WestNoordOostZuid  
1  
pas1♠pas??  
BodPuntenBetekenis
 pas pas is geen correct bod: een eerste bijbod in een nieuwe kleur is rondeforcing; partner belooft minimaal 6 punten; zijn maximum aantal punten is onbekend.
 1SA12-14minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur), precies vijf harten en een (semi-)evenwichtige verdeling.
 2♣12-17minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur), minimaal vijf harten en minimaal vier klaveren (een tweekleurenspel).
 212-17minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur), minimaal vijf harten en minimaal vier ruiten (een tweekleurenspel).
212-15minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur) en minimaal zes harten (een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur)).
 2♠12-15vier schoppen en minimaal vijf harten (een tweekleurenspel met steun voor partners hoge kleur); door de 1-opening kan zuid bijna niet meer dan vier schoppen hebben want dan had hij vrijwel zeker 1♠ geopend.
 2SA18-19minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur), precies vijf harten en een (semi-)evenwichtige verdeling; mancheforcing.
 3♣18-19minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur), minimaal vijf harten en minimaal vier klaveren (een tweekleurenspel); een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing.
 318-19minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur), minimaal vijf harten en minimaal vier ruiten (een tweekleurenspel); een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing.
 316-17minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur) en minimaal zes harten (een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur)).
 3♠16-17vier schoppen en minimaal vijf harten (een tweekleurenspel met steun voor partners hoge kleur); door de 1-opening kan zuid bijna niet meer dan vier schoppen hebben want dan had hij vrijwel zeker 1♠ geopend.
 3SA3SA is geen correct bod: omdat je met 2SA ook je kracht aangeeft en 2SA bovendien biedruimte voor je partner overlaat.
 418-19minder dan vier schoppen (geen steun voor partners hoge kleur) en minimaal zes harten (een eenkleurenspel (minimaal zes kaarten van een kleur en geen andere biedbare kleur)).
 4♠18-19vier schoppen en minimaal vijf harten (een tweekleurenspel met steun voor partners hoge kleur); door de 1-opening kan zuid bijna niet meer dan vier schoppen hebben want dan had hij vrijwel zeker 1♠ geopend.

De winkel is heel even gesloten. Kom over een uurtje weer terug.

0
  0
  Winkelmand
  Je winkelmand is leeg